تاریخ آموزش و پرورش در ایران و اسلام

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
2 -تاریخ و رابطه آن با آموزش و پرورش
3 -آموزش و پرورش ایران قبل از اسلام
4 -اهداف نظام آموزش و پرورش در ایران باستان
5 -ارکان و شرایط تحصیل در ایران باستان
6 -آموزش و پرورش ایران بعد از اسلام 1
7 -آموزش و پرورش ایران بعد از اسلام 2
8 -آموزش و پرورش ایران بعد از اسلام 3
آزمون از محتواهای بخش اول
9 -نگاهی به موسسات آموزشی از صدر اسلام تا عصر حاضر
10 -نظام آموزش و پرورش جدید در ایران
11 -تاسیس و شکل گیری مدارس به سبک اروپایی در ایران
12 -مدرسه دارالفنون و تاسیس دارالمعلمین و دارالمعلمات
13 -آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی
14 -اصلاحات در آموزش و پرورش
15 -تشکیل مراکز تربیت معلم
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
تاریخ آموزش و پرورش در ایران و اسلام
91400471
16 ساعت
32000 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در صفحات مدارس یادگیرنده در شبکه های مجازی عضو شوید.

مدرس دوره

محمد دشتی

پروفایل
مخاطبین دوره
كارشناس امورفوق برنامه(124)
كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131)
مدیرامورآموزشی(135)
كارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(1171)
كارشناس امور پژوهشی(1168)
ناظروراهنمای امورآموزشی(1173)
كارشناس امور آموزشی(194)
مربی امورآموزشی(169)
آموزگاری(101)
دبیری(102)
هنرآموزی(103)
مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104)
مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105)
مربی امورتربیتی(107)
مدیریت واحد آموزشی(120)
مشاور تحصیلی(949)
مراقب بهداشت(950)
مربی بهداشت مدارس(405)
برچسب ها
دوره های ضمن خدمت
ضمن خدمت
ضمن خدمت معلمان
فیلم آموزشی
ltms
دوره های مرتبط
مهارت تاب آوری
91301817
مهارت تاب آوری
سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
91401311
سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
کیفیت بخشی کاربردی کلاس درس
95004609
کیفیت بخشی کاربردی کلاس درس