اصول و فنون مشاوره و راهنمایی

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
2 -لایه ها و موضوعات مشاوره
3 -اهمیت نقش مشاوره
4 -جایگاه مشاوره در مدرسه
5 -کارکردهای مشاوره
6 -نکاتی پیرامون برنامه ریزی
7 -پیش نیازهای برنامه ریزی
8 -برنامه ریزی آموزشی
آزمون از محتواهای بخش اول
9 -ویژگی های یک برنامه ریزی مناسب (1)
10 -ویژگی های یک برنامه ریزی مناسب (2)
11 -اصول برنامه ریزی مناسب (مبانی)
12 -اصول برنامه ریزی مناسب (چرخه دمینگ)
13 -برنامه ریزی در عمل
14 -کارگاه عملی برنامه ریزی رشته تجربی (دروس عمومی)
15 -کارگاه عملی برنامه ریزی رشته تجربی (دروس اختصاصی)
16 -کارگاه عملی برنامه ریزی رشته تجربی (خودارزیابی)
17 -کارگاه عملی برنامه ریزی رشته انسانی
18 -کارگاه عملی برنامه ریزی رشته ریاضی
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
اصول و فنون مشاوره و راهنمایی
91401009
12 ساعت
20400 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در تلگرام و اینستاگرام مدارس یادگیرنده عضو شوید.

مدرسین دوره

محرم نقی زاده

پروفایل

سید احمد میربلند

پروفایل

نادر شکوری

پروفایل

امیرحسین جعفرقلی

پروفایل
مخاطبین دوره
مربی امورآموزشی(169)
ناظروراهنمای امورآموزشی(1173)
آموزگاری(101)
دبیری(102)
هنرآموزی(103)
مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104)
مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105)
مربی امورتربیتی(107)
مدیریت واحد آموزشی(120)
مشاور تحصیلی(949)
كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131)
دوره های مرتبط
سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
91401311
 سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
اصول عقاید 2
92503042
اصول عقاید 2
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه
96000306
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه
اصول عقاید 3
92503045
اصول عقاید 3