پنج ذهن برای آینده

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

درباره دوره

دوره ای که پیش روی شماست دوره ای است با عنوان پنج ذهن برای آینده (Five Minds for the Future) که توسط هاوارد گاردنر، روانشناس رشد و صاحب نظریه هوش های چندگانه ارائه شده است. نظریه گاردنر شاید بیشترین تأثیر را در زمینه آموزش و پرورش داشته باشد که در آن توجه قابل ملاحظه ای را به خود جلب کرده است. جدیدترین نظریه با عنوان پنج ذهن برای آینده، ابعادی جدیدی از ذهن انسان را به نمایش می گذارد. موسسه مدارس یادگیرنده مرآت با انتخاب و ترجمه این دوره ، ارائه مجدد آن و تطبیق آن با کد دوره های آموزش و پرورش این امکان را به وجود آورده است تا فراگیران مستقیم از آموزش های این روانشناس به نام استفاده نمایند.

فهرست مطالب
1 -معرفی دوره حرفه ای
2 -درباره گاردنر
3 -هوش های چند گانه
4 -درباره پنج ذهن
5 -ذهن نظام مند
6 -ذهن ترکیب کننده
7 -ذهن خلاق
8 -ذهن مودب
9 -ذهن اخلاقی
10 -جمع بندی
آزمون نهایی
11 -پیوست 1 - مقدمه - Introduction
12 -پیوست 1 - ذهن نظام مند - Disciplind Mind
13 -پیوست 1 - ذهن ترکیب کننده - Synthsizing Mind
14 -پیوست 1 - ذهن خلاق - Creating Mind
15 -پیوست 1 - ذهن محترم - Respectful Mind
16 -پیوست 1 - ذهن اخلاقی - Ethical Mind
17 -پیوست 1 - مصادیقی از ذهن ها - Examples Of Mind
18 -پیوست 1 - تلفیق شخصی - personal sentences
19 -پیوست 1 - پرسش و پاسخ - Q&A قسمت اول
20 -پیوست 1 - پرسش و پاسخ - Q&A قسمت دوم
21 -پیوست 2 - خودارزیابی پنج ذهن برای آینده بر اساس نظریه هاوارد گاردنر
22 -پیوست 2 - پرسشنامه خودارزیابی 5 ذهن برای آینده همراه با کلید
دروه های حرفه ای ها (Professionals)

با توجه به علاقه مندی بعضی از فراگیران حرفه ای برای یادگیری موضوعات نو و کاربردی، مدارس یادگیرنده برآن شد تا دوره های ویژه ای را با عنوان دوره های حرفه ای ها با هدف خودآموزی طراحی و اجرا نماید.
این دوره ها با پیوست های غنی و روزآمد و طراحی ویژه تولید شده است و در آخر با یک ارزشیابی حداقلی و تکرار پذیر پایان می پذیرد و بعد از پر کردن فرم اطلاعات گواهینامه حرفه ای، علاوه بر گواهینامه معمولی سامانه، یک گواهینامه دو زبانه به صورت فیزیکی به آدرس فراگیر ارسال می گردد.

نمونه گواهینامه:

تغذیه سالم و سلامت دانش آموزان
پنج ذهن برای آینده
995069230
12 ساعت
130000 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در صفحات مدارس یادگیرنده در شبکه های مجازی عضو شوید.

مدرسین دوره

محرم نقی زاده

پروفایل

هاروارد گاردنر

پروفایل
مخاطبین دوره
 
ویژگی های دوره
 
دوره های مرتبط
کیفیت بخشی کاربردی کلاس درس
95004609
کیفیت بخشی کاربردی کلاس درس
مهارت تاب آوری
91301817
مهارت تاب آوری
سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
91401311
سنجش استعداد و توانمندی کاربردی