رهبری نوکیش

اطلاعات
  • رهبری نوکیش
  • نویسنده: محرم نقی زاده - حیدر تورانی
  • بازدیدکننده: 118
  • تعداد نظرات: 0
  • امتیاز:
برچسب ها
توضیحات ویدئو
 این فیلم ویرایش برنامه لایو رهبری نوکیش می باشد که در تاریخ شنبه سیزدهم دی ماه سال 1399 در اینستاگرام مدارس یادگیرنده مرآت ارائه شده است.

نظرات کاربران