علوم شناختی

اطلاعات
  • علوم شناختی
  • نویسنده: محرم نقی زاده - محمود تلخابی
  • بازدیدکننده: 45
  • تعداد نظرات: 0
  • امتیاز:
برچسب ها
توضیحات ویدئو

 این فیلم ویرایش برنامه لایو علوم شناختی می باشد که در تاریخ شنبه بیست و نهم آذر سال 1399 در اینستاگرام مدارس یادگیرنده مرآت ارائه شده است.

نظرات کاربران