دی ان ای (DNA) آموزش

اطلاعات
  • دی ان ای (DNA) آموزش
  • نویسنده: محرم نقی زاده
  • بازدیدکننده: 70
  • تعداد نظرات: 0
  • امتیاز:
برچسب ها
توضیحات ویدئو
 این فیلم ویرایش برنامه لایو دی ان ای (DNA) آموزش می باشد که در تاریخ شنبه دوازدهم مهر سال 1399 در اینستاگرام مدارس یادگیرنده مرآت ارائه شده است.

نظرات کاربران