سطح نزاع در آموزش و پرورش جهان

اطلاعات
  • سطح نزاع در آموزش و پرورش جهان
  • نویسنده: محرم نقی زاده
  • بازدیدکننده: 35
  • تعداد نظرات: 0
  • امتیاز:
برچسب ها
توضیحات ویدئو
 این فیلم ویرایش برنامه لایو سطح نزاع در آموزش و پرورش جهان می باشد که در تاریخ شنبه بیست و دوم شهریور سال 1399 در اینستاگرام مدارس یادگیرنده مرآت ارائه شده است.

نظرات کاربران