تربیت دانش آموز کارآفرین

اطلاعات
  • تربیت دانش آموز کارآفرین
  • نویسنده: محرم نقی زاده - عظیم محبی
  • بازدیدکننده: 46
  • تعداد نظرات: 0
  • امتیاز:
برچسب ها
توضیحات ویدئو
 این فیلم ویرایش برنامه لایو تربیت دانش آموز کارآفرین می باشد که در تاریخ شنبه پانزدهم شهریور سال 1399 در اینستاگرام مدارس یادگیرنده مرآت ارائه شده است.

نظرات کاربران