بسته آموزشی و یادگیری اثربخش

اطلاعات
  • بسته آموزشی و یادگیری اثربخش
  • نویسنده: محرم نقی زاده - مرتضی مجدفر
  • بازدیدکننده: 63
  • تعداد نظرات: 0
  • امتیاز:
برچسب ها
توضیحات ویدئو
 این فیلم ویرایش برنامه لایو بسته آموزشی و یادگیری اثربخش می باشد که در تاریخ شنبه یکم شهریور سال 1399 در اینستاگرام مدارس یادگیرنده مرآت ارائه شده است.

نظرات کاربران