درس کاوی - بخش پایانی

اطلاعات
  • درس کاوی - بخش پایانی
  • نویسنده: محرم نقی زاده - افسانه حجتی طباطبایی
  • بازدیدکننده: 21
  • تعداد نظرات: 0
  • امتیاز:
برچسب ها
توضیحات ویدئو
 این فیلم ویرایش برنامه لایو درس کاوی (بخش پایانی) می باشد که در تاریخ شنبه بیست و پنجم مرداد سال 1399 در اینستاگرام مدارس یادگیرنده مرآت ارائه شده است.

نظرات کاربران