تمرکز سه گانه

اطلاعات
  • تمرکز سه گانه
  • نویسنده: محرم نقی زاده
  • بازدیدکننده: 45
  • تعداد نظرات: 0
  • امتیاز:
برچسب ها
توضیحات ویدئو
 این فیلم ویرایش برنامه لایو تمرکز سه گانه می باشد که در تاریخ شنبه هجدهم مرداد سال 1399 در اینستاگرام مدارس یادگیرنده مرآت ارائه شده است.

نظرات کاربران