درس کاوی - بخش اول

اطلاعات
  • درس کاوی - بخش اول
  • نویسنده: محرم نقی زاده - افسانه حجتی طباطبایی
  • بازدیدکننده: 33
  • تعداد نظرات: 0
  • امتیاز:
برچسب ها
توضیحات ویدئو
 این فیلم ویرایش برنامه لایو درس کاوی می باشد که در تاریخ شنبه بیست و هشتم تیر سال 1399 در اینستاگرام مدارس یادگیرنده مرآت ارائه شده است.

نظرات کاربران