شش مهارت مورد نیاز دانش آموزان برای آینده - بخش پایانی

اطلاعات
  • شش مهارت مورد نیاز دانش آموزان برای آینده - بخش پایانی
  • نویسنده: محرم نقی زاده
  • بازدیدکننده: 81
  • تعداد نظرات: 0
  • امتیاز:
برچسب ها
توضیحات ویدئو
 این فیلم ویرایش بخش پایانی برنامه لایو شش مهارت مورد نیاز دانش آموزان برای آینده می باشد که در تاریخ شنبه بیست و یکم تیر در اینستاگرام مدارس یادگیرنده مرآت ارائه شده است.

نظرات کاربران