رهبری آموزشی در مدرسه

اطلاعات
  • رهبری آموزشی در مدرسه
  • نویسنده: محرم نقی زاده - حیدر تورانی
  • بازدیدکننده: 67
  • تعداد نظرات: 0
  • امتیاز:
برچسب ها
توضیحات ویدئو
 این فیلم ویرایش برنامه لایو رهبری آموزشی در مدرسه می باشد که در تاریخ شنبه چهاردهم تیر سال 1399 در اینستاگرام مدارس یادگیرنده مرآت ارائه شده است

نظرات کاربران