گزارش مشاغل آینده

اطلاعات
  • گزارش مشاغل آینده
  • نویسنده: انجمن اقتصاد جهانی
  • بازدیدکننده: 94
  • تعداد نظرات: 0
  • امتیاز:
برچسب ها
این گزارش شامل134 صفحه گزارش انجمن اقتصاد جهانی به زبان انگلیسی درباره آینده مشاغل و29 صفحه گزارش تاسال2030اثر اندیشکده صنعت و فناوری به زبان فارسی می باشد خواندن این گزارش به مشاوران و مدیران  مدارس توصیه می شود

نظرات کاربران