پنج فرمان مدارس یادگیرنده

اطلاعات
  • پنج فرمان مدارس یادگیرنده
  • نویسنده: محرم نقی زاده
  • بازدیدکننده: 134
  • تعداد نظرات: 0
  • امتیاز:
برچسب ها
توضیحات ویدئو
 این فیلم ویرایش برنامه لایو پنج فرمان مدارس یادگیرنده می باشد که در تاریخ یکشنبه یازدهم خرداد در اینستاگرام مدارس یادگیرنده مرآت ارائه شده است.

نظرات کاربران