ارزشیابی آنلاین پایان سال

اطلاعات
  • ارزشیابی آنلاین پایان سال
  • نویسنده: محرم نقی زاده
  • بازدیدکننده: 301
  • تعداد نظرات: 0
  • امتیاز:
برچسب ها
توضیحات ویدئو
پایان سال تحصیلی مدرسه مان راچگونه ارزشیابی کنیم؟اپلیکیشن مرآت پاسخی است به نیاز این روزهای مدیران،معلمان و مشاوران مدارس.

نظرات کاربران