مدارس و عصر مفهوم

اطلاعات
  • مدارس و عصر مفهوم
  • نویسنده: محرم نقی زاده
  • بازدیدکننده: 30
  • تعداد نظرات: 0
  • امتیاز:
برچسب ها
توضیحات ویدئو
در این پیشنهاد به سی تاریخی گذر از عصر اطلاعات به عصر مفهوم با معرفی کتاب پرداخته شده است

نظرات کاربران