درس پژوهی در ژاپن

اطلاعات
  • درس پژوهی در ژاپن
  • نویسنده: محرم نقی زاده - علیرضا رضائی
  • بازدیدکننده: 31
  • تعداد نظرات: 0
  • امتیاز:
برچسب ها
توضیحات ویدئو
 این فیلم ویرایش برنامه لایو درس پژوهی در ژاپن می باشد که در تاریخ شنبه چهارم مرداد سال 1399 در اینستاگرام مدارس یادگیرنده مرآت ارائه شده است.

نظرات کاربران