مدیر به مثابه معلم ارشد - بخش دوم

اطلاعات
  • مدیر به مثابه معلم ارشد - بخش دوم
  • نویسنده: محرم نقی زاده - محرم آقازاده
  • بازدیدکننده: 34
  • تعداد نظرات: 0
  • امتیاز:
برچسب ها
توضیحات ویدئو
 این فیلم ویرایش بخش دوم برنامه لایو مدیر به مثابه معلم ارشد می باشد که در تاریخ شنبه سی و یکم خرداد در اینستاگرام مدارس یادگیرنده مرآت ارائه شده است.

نظرات کاربران