پنج ذهن برای آینده

اطلاعات
  • پنج ذهن برای آینده
  • نویسنده: محرم نقی زاده
  • بازدیدکننده: 158
  • تعداد نظرات: 0
  • امتیاز:
برچسب ها
توضیحات ویدئو
 این فیلم ویرایش برنامه لایو پنج ذهن برای آینده می باشد که در تاریخ چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت در اینستاگرام مدارس یادگیرنده مرآت ارائه شده است.

نظرات کاربران