آموزش الکترونیکی و یادگیری معکوس

اطلاعات
  • آموزش الکترونیکی و یادگیری معکوس
  • نویسنده: محرم نقی زاده
  • بازدیدکننده: 1001
  • تعداد نظرات: 0
  • امتیاز:
برچسب ها
توضیحات ویدئو
 این فیلم ویرایش برنامه لایو آموزش الکترونیکی و یادگیری معکوس می باشد که در تاریخ شنبه سیزدهم اردیبهشت در اینستاگرام مدارس یادگیرنده مرآت ارائه شده است

نظرات کاربران