فیلم دوره (دوره های الکترونیکی)

فیلم‌دوره‌ها یك موقعیت یادگیری تصویری تعاملی هستند كه فراگیر می‌تواند با شركت در این دوره با استفاده از «فیلم، متن، پرسش و پاسخ، ارائه تكلیف و پروژه، طراحی سؤال، ارائه محتوا و مشاهده محتوای بیشتر» در یك محیط تصویری یك موقعیت یادگیری شخصی، ارزان، روزآمد و قابل دسترس در همه جا و در هر زمان برای خود ایجاد نماید. علاوه بر این فراگیر می‌تواند با شركت در آزمون‌های مستمر و نهایی فیلم دوره‌ها به ارزیابی میزان یادگیری خود بپردازد و در صورت كسب شایستگی لازم در پایان دوره با تكمیل پروفایل گواهینامه دوره‌ها را دریافت نماید.

فیلم دوره های فعال سامانه
مرتب سازی دوره ها بر اساس
فیلتر دوره ها
نوع دوره
مقطع
مخاطب
91 720000 60
آشنایی با قرآن کریم
92503863
آشنایی با قرآن کریم
60 ساعت
72000 تومان
مشاهده جزییات
90 480000 40
توسعه آموزش های تلفیقی و فراگیر
92700217
توسعه آموزش های تلفیقی و فراگیر
40 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
89 240000 20
شیوه های نوین آموزش مجازی در آموزش و پرورش
99506826
شیوه های نوین آموزش مجازی در آموزش و پرورش
20 ساعت
24000 تومان
مشاهده جزییات
88 128000 16
سند تحول بنیادین
91402095
سند تحول بنیادین
16 ساعت
12800 تومان
مشاهده جزییات
87 72000 6
آموزش نرم افزار تخصصی شاد
99506767
آموزش نرم افزار تخصصی شاد
6 ساعت
7200 تومان
مشاهده جزییات
86 240000 20
روش تدریس فارسی پایه اول ابتدایی
91000110
روش تدریس فارسی پایه اول ابتدایی
20 ساعت
24000 تومان
مشاهده جزییات
85 144000 12
برنامه ویژه مدرسه
99505702
برنامه ویژه مدرسه
12 ساعت
14400 تومان
مشاهده جزییات
84 192000 16
تاریخ آموزش و پرورش در ایران و اسلام
91400471
تاریخ آموزش و پرورش در ایران و اسلام
16 ساعت
19200 تومان
مشاهده جزییات
83 288000 24
آموزش مجازی
91401983
آموزش مجازی
24 ساعت
28800 تومان
مشاهده جزییات
82 240000 20
روانشناسی تفاوت های فردی
91401116
روانشناسی تفاوت های فردی
20 ساعت
24000 تومان
مشاهده جزییات
81 288000 24
آموزش الكترونیكی
91400810
آموزش الكترونیكی
24 ساعت
28800 تومان
مشاهده جزییات
80 192000 16
سازمان یادگیرنده
91400483
سازمان یادگیرنده
16 ساعت
19200 تومان
مشاهده جزییات
79 192000 16
روش تدریس فارسی پایه دوم ابتدایی
91000212
روش تدریس فارسی پایه دوم ابتدایی
16 ساعت
19200 تومان
مشاهده جزییات
78 240000 20
روش تدریس فارسی پایه ششم ابتدایی
91000213
روش تدریس فارسی پایه ششم ابتدایی
20 ساعت
24000 تومان
مشاهده جزییات
77 408000 34
روش تدریس « ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه اول ابتدایی
91100204
روش تدریس « ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه اول ابتدایی
34 ساعت
40800 تومان
مشاهده جزییات
76 384000 32
روش تدریس « ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه دوم ابتدایی
91100314
روش تدریس « ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه دوم ابتدایی
32 ساعت
38400 تومان
مشاهده جزییات
75 192000 16
روش تدریس فارسی پایه سوم ابتدایی
91000309
روش تدریس فارسی پایه سوم ابتدایی
16 ساعت
19200 تومان
مشاهده جزییات
74 360000 30
روش تدریس « ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه سوم ابتدایی
91100420
روش تدریس « ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه سوم ابتدایی
30 ساعت
36000 تومان
مشاهده جزییات
73 288000 22
روش تدریس فارسی پایه پنجم ابتدایی
91000503
روش تدریس فارسی پایه پنجم ابتدایی
22 ساعت
28800 تومان
مشاهده جزییات
72 240000 20
روش تدریس «فارسی» پایه چهارم ابتدایی
91000406
روش تدریس «فارسی» پایه چهارم ابتدایی
20 ساعت
24000 تومان
مشاهده جزییات
71 384000 32
روش تدریس ریاضی پایه ششم ابتدایی
91100313
 روش تدریس  ریاضی پایه ششم ابتدایی
32 ساعت
38400 تومان
مشاهده جزییات
70 144000 12
69 240000 20
68 144000 12
67 360000 30
روش تدریس «ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه چهارم ابتدایی
91100505
روش تدریس «ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه چهارم ابتدایی
30 ساعت
36000 تومان
مشاهده جزییات
66 192000 16
مدیریت پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی
91301853
مدیریت پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی
16 ساعت
19200 تومان
مشاهده جزییات
65 120000 10
ایمنی و امنیت مدرسه
91700174
ایمنی و امنیت مدرسه
10 ساعت
12000 تومان
مشاهده جزییات
64 360000 30
روش تدریس «ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه پنجم ابتدایی
91100607
روش تدریس «ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه پنجم ابتدایی
30 ساعت
36000 تومان
مشاهده جزییات
63 288000 24
اقدام پژوهی (کنش پژوهی)
91401409
اقدام پژوهی (کنش پژوهی)
24 ساعت
28800 تومان
مشاهده جزییات
58 480000 40
خوشنویسی (خط تحریری)
91005463
خوشنویسی (خط تحریری)
40 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
53 288000 24
آیین و مهارت های نوشتن
99505646
آیین و مهارت های نوشتن
24 ساعت
28800 تومان
مشاهده جزییات
52 192000 16
اختلالات یادگیری دانش آموزان
91400513
اختلالات یادگیری دانش آموزان
16 ساعت
19200 تومان
مشاهده جزییات
41 192000 16
مدیریت ارتباطات در مدرسه
91301259
مدیریت ارتباطات در مدرسه
16 ساعت
19200 تومان
مشاهده جزییات
32 240000 20
ارزشیابی کیفی توصیفی
91400715
ارزشیابی کیفی توصیفی
20 ساعت
24000 تومان
مشاهده جزییات
31 288000 24
مديريت مشارکتی در سطح مدرسه
91401520
مديريت مشارکتی در سطح مدرسه
24 ساعت
28800 تومان
مشاهده جزییات
30 144000 12
اصول شاداب سازی مدرسه
99506538
اصول شاداب سازی مدرسه
12 ساعت
14400 تومان
مشاهده جزییات
29 288000 24
نوآوری و کارآفرینی در مدرسه
91400522
نوآوری و کارآفرینی در مدرسه
24 ساعت
28800 تومان
مشاهده جزییات
28 288000 24
رهبری آموزشی
91400479
رهبری آموزشی
24 ساعت
28800 تومان
مشاهده جزییات
27 192000 16
مديريت مدرسه محور
91401517
مديريت مدرسه محور
16 ساعت
19200 تومان
مشاهده جزییات
26 192000 16
برنامه ریزی عملیاتی در مدرسه
91402023
برنامه ریزی عملیاتی در مدرسه
16 ساعت
19200 تومان
مشاهده جزییات
25 288000 24
كارآفرینی
93000804
كارآفرینی
24 ساعت
28800 تومان
مشاهده جزییات
24 288000 24
نظارت و راهنمایی آموزشی
91402036
نظارت و راهنمایی آموزشی
24 ساعت
28800 تومان
مشاهده جزییات
23 144000 12
اصول راهبردهای تدریس و ارزشيابی مبتنی بر برنامه درسی ملی
99506118
اصول راهبردهای تدریس و ارزشيابی مبتنی بر برنامه درسی ملی
12 ساعت
14400 تومان
مشاهده جزییات
21 192000 16
آموزش و پرورش پیش دبستانی
91400413
آموزش و پرورش پیش دبستانی
16 ساعت
19200 تومان
مشاهده جزییات
20 288000 24
روانشناسی تربیتی
91401177
روانشناسی تربیتی
24 ساعت
28800 تومان
مشاهده جزییات
19 128000 16
قوانین، مقررات و آیین نامه های خاص مدارس و مراکز غیردولتی
91707374
قوانین، مقررات و آیین نامه های خاص مدارس و مراکز غیردولتی
16 ساعت
12800 تومان
مشاهده جزییات
18 216000 18
آموزش و پرورش دانش آموز مستعد
91401176
آموزش و پرورش دانش آموز مستعد
18 ساعت
21600 تومان
مشاهده جزییات
17 144000 12
16 288000 24
مهارت های زندگی
91301230
مهارت های زندگی
24 ساعت
28800 تومان
مشاهده جزییات
15 432000 54
مهارت های بدو خدمت معلمان
91402409
مهارت های بدو خدمت معلمان
54 ساعت
43200 تومان
مشاهده جزییات
14 288000 24
روش ها و فنون تدریس
91400312
روش ها و فنون تدریس
24 ساعت
28800 تومان
مشاهده جزییات
9 192000 16
مهارت های تفکر و حل مسئله (فلسفه برای کودکان)
91401414
مهارت های تفکر و حل مسئله (فلسفه برای کودکان)
16 ساعت
19200 تومان
مشاهده جزییات
8 288000 24
راهنمای عملی نگارش طرح درس
91400311
راهنمای عملی نگارش طرح درس
24 ساعت
28800 تومان
مشاهده جزییات
7 288000 24
بررسی و روش تدريس دینی،قرآن و اخلاق پايه يازدهم
99506038
بررسی و روش تدريس دینی،قرآن و اخلاق  پايه يازدهم
24 ساعت
28800 تومان
مشاهده جزییات
6 384000 32
بررسی و روش تدريس شیمی پايه يازدهم
99506041
بررسی و روش تدريس شیمی پايه يازدهم
32 ساعت
38400 تومان
مشاهده جزییات
5 384000 32
بررسی و روش تدريس فیزیک پايه يازدهم
99506040
بررسی و روش تدريس فیزیک پايه يازدهم
32 ساعت
38400 تومان
مشاهده جزییات
4 144000 12
سنجش و ارزشیابی آغازین
99506135
سنجش و ارزشیابی آغازین
12 ساعت
14400 تومان
مشاهده جزییات
3 192000 16
2 288000 24
نظارت بالینی
91401026
نظارت بالینی
24 ساعت
28800 تومان
مشاهده جزییات
1 144000 12
یادگیری معکوس
99505904
یادگیری معکوس
12 ساعت
14400 تومان
مشاهده جزییات